Charlotte labee theatertour

Charlotte labee theatertour

Tickets bestellen

Charlotte Labee / Burn-out

Burn-out

Alles wat je wilt weten over een burn-out

Een burn-out, het komt steeds vaker voor. Maar liefst 1 op de 5 werkende Nederlanders vertoond symptomen en dit aantal blijft schrikbarend toenemen. Ook lopen de cijfers op wanneer je kijkt naar Nederlandse jongeren. Gedurende de lockdowns liep dit percentage op tot boven de 80%. Dat is zorgelijk! Tijd om hier verandering in te brengen.

Een burn-out is het gevolg van langdurige stress en emotionele overspannenheid. Je spreekt van een burn-out als iemand minimaal een half jaar last heeft van verschillende mentale en lichamelijke klachten. Bij lichamelijke klachten kan je denken aan duizeligheid, tintelingen, spierpijn. En veelvoorkomende mentale klachten zijn vergeetachtigheid, angstklachten, lusteloosheid. Vrijwel altijd is er sprake van spanningsklachten, een gevoelsmatig verlies van controle over het eigen leven en het niet meer goed kunnen uitvoeren van dagelijkse taken thuis, op het werk, in de sociale omgeving of in het verkeer.

Wat gebeurt er in het brein tijdens een burn-out?

Een burn-out zorgt niet alleen voor mentale en lichamelijke klachten, maar heeft ook daadwerkelijk invloed op je brein. Hieronder de invloed van een burn-out op je hersenen:

  • De amygdala vergroot: Mensen met veel beroepsmatige stress hebben een aanzienlijk grotere amygdala hebben dan gemiddeld. Deze mensen lopen dan ook een hoger risico op een burn-out. Hoe langer dit duurt, hoe groter de disbalans in de hersenen wordt.
  • De prefrontale cortex verdunt: Dit brein gedeelte is betrokken bij veel emotionele en cognitieve functies. Hierdoor gaat een burn-out vaak ten koste van zaken zoals het denk- en leervermogen, concentratievermogen, probleemoplossend vermogen, geheugen en het vermogen om beslissingen te nemen. Ook neuroplasticiteit – het vermogen van je brein om zich een leven lang te ontwikkelen en te groeien – wordt bij een burn-out aangetast. Een kleinere prefrontale cortex is namelijk minder goed in staat om nieuwe informatie op te slaan en oude data te behouden.
  • De basale ganglia verkleinen: Dit hersendeel is verantwoordelijk voor motorische activiteit zoals het coördineren van bewegingen. Helaas verkleinen bij een burn-out zowel de prefrontale cortex als de basale ganglia, waardoor je gehele proces van dingen leren én uitvoeren verstoord raakt.
  • Je hersenverbindingen verzwakken: Onderzoek laat zien dat de verbindingen tussen de amygdala en cortex cingularis anterior (een deel van de prefrontale cortex) bij onderzoeksdeelnemers met een burn-out aangetast kunnen zijn. Hierdoor blijkt het voor deze mensen lastiger om negatieve emoties te verwerken en beheersen.

In mijn burn-out training geef ik je veel informatie over hoe je brein werkt en hoe deze reageert op een burn-out.

Een burn-out en de Brain Balance Methodiek

Volledige balans bereik je door de zeven Brain Balance pijlers in balans te brengen. Dat begint bij de eerste pijler: breinkennis. Wanneer je begrijpt hoe jouw breinsysteem werkt, kun je deze kennis in zetten om de rest van de pijlers in balans te brengen. De tweede pijler is jouw omgeving. Wanneer je je omringt met negatieve mensen of verleidingen, zal dit jouw eigen groei in de weg zitten. De derde pijler is ontspanning: essentieel voor het brein om prikkels te verwerken, op te laden en stress te ontladen. Want ook de mate van stress die je hebt is een belangrijke pijler. Kortstondige stressprikkels zijn goed voor je gezondheid, maar chronische stress die onderbewust sluimert is juist heel ongezond. Slaap en beweging zijn ook twee belangrijke pijlers die in balans moeten zijn. En als laatste: Brain Food. Meer dan twintig procent van alle voedingsstoffen die we binnenkrijgen gaat direct naar ons brein, en ons brein moet dan ook gevoed worden met de juiste voedingsstoffen om goed zijn werk te kunnen doen. Wanneer één van deze pijlers in disbalans is, beïnvloedt dat direct de andere pijlers en kun je in je hele systeem disbalans ervaren.

Hoe herstel je van een burn-out?

Hoe langer je met een burn-out rondloopt, hoe langer het herstel duurt. Wees je dus bewust van de eerste symptomen en onderneem direct actie.

Fase 1: Acceptatie en rust

De eerste herstelfase bij een burn-out draait om acceptatie en ontspanning. Accepteer dat je tegen je eigen grenzen bent aangelopen en blijf hier niet te lang over piekeren. Journalen kan helpen om je gedachten van je af te schrijven. Zorg daarnaast voor een gestructureerde dagindeling, zorg voor een aantal  ontspanmomenten op jouw dag en slaap voldoende.

Fase 2: Oorzaken en oplossingen

De tweede fase in het herstel van een burn-out draait om het identificeren van oorzaken en oplossingen. Welke factoren in je levensstijl zorgen voor stress en spanning? Kun je deze dingen in het vervolg vermijden of er beter mee omgaan? Welke concrete veranderingen moet je in je leven aanbrengen om een terugval in de toekomst te voorkomen?

Fase 3: Levensstijlverandering

De derde herstelfase bij een burn-out draait om het implementeren van de bedachte oplossingen in je leven. Vermijd onnodige dingen die je overmatige spanning bezorgen (doe ook rustig aan met alcohol) en doe meer van de activiteiten die je hersenen helpen herstellen. Zowel lichamelijk als psychisch is het in deze fase belangrijk om in jezelf en je eigen gezondheid te blijven investeren.

In mijn burn-out training geef ik je tips voor herstel, maar nog belangrijker, hoe je een burn-out kunt voorkomen.