Charlotte labee theatertour

Charlotte labee theatertour

Tickets bestellen

Burn-out: wat is het en wat zijn de symptomen?

Leestijd 3 minuten
Blogs

Maar liefst 1 op de 5 werkende Nederlanders vertoont symptomen van een burn-out. Duizeligheid, tintelingen, vergeetachtigheid en spierpijn zijn hierbij vaak voorkomende klachten. Maar wat is een burn-out eigenlijk, welke verschillen ervaren vrouwen en mannen en hoe kun je de eerste symptomen herkennen? Hieronder lees je alles wat je moet weten!

Wat is een burn-out?

Een burn-out is het gevolg van langdurige stress en emotionele overspannenheid. De betekenis valt te herleiden naar het Engelse begrip ‘burned out’, wat zoveel betekent als opgebrand zijn. In deze toestand ben je gedurende een langere periode over je eigen grenzen heengegaan. Hierdoor kun je zowel fysiek als mentaal geen energie meer vinden om privé of op werk goed te functioneren.

Tussen een burn-out en overspannenheid zit een belangrijk verschil. Overspannen ben je vooral als gevolg van recente stress en gebeurtenissen. Bij een burn-out is de stress echter chronisch van aard en loop je al langere tijd met klachten rond. Overspannenheid kun je dan ook zien als het voorstadium van een burn-out, waarin de eerste symptomen beginnen op te treden.

Hoe ontstaan burn-out klachten bij vrouwen en mannen?

Burn-out klachten zijn meestal het gevolg van een combinatie van factoren. Zo kun je bijvoorbeeld teveel hooi op je vork hebben genomen op werk, stressvolle problemen in de privésfeer ervaren (zoals financiële of relationele moeilijkheden) of ontdaan zijn door heftige gebeurtenissen in het recente verleden (zoals een ontslag of overlijden in de familie).

Door verschillen in de hersenen gaan vrouwen en mannen beiden op een andere manier met dit soort problemen om. Mannen hebben een hoger testosteronniveau, waardoor hun rechterhersenhelft meer wordt gestimuleerd en ze conflicten in de relationele sfeer doorgaans makkelijker van zich afzetten. De meeste symptomen van burn-out of overspannenheid ontstaan bij mannen dan ook vooral door overbelasting op werk.

Vrouwen hebben een hoger oestrogeenniveau dan mannen, waardoor het langer duurt totdat een fysieke stressreactie in het lichaam wordt geremd. Ook de menstruatiecyclus heeft invloed op de snelheid waarmee vrouwen herstellen van spanning. De meeste burn-out symptomen bij vrouwen komen voort uit relationele problemen of sociale spanningen in de werksfeer. Ook diverse verantwoordelijkheden als werkneemster, echtgenote, moeder, dochter en vriendin eisen hun tol.

Wat zijn de symptomen van een burn-out?

We spreken van een burn-out als iemand minimaal een half jaar last heeft van uiteenlopende psychische en lichamelijke  klachten. Vrijwel altijd is er sprake van spanningsklachten, een gevoelsmatig verlies van controle over het eigen leven en het niet meer goed kunnen uitvoeren van dagelijkse taken thuis, op het werk, in de sociale omgeving of in het verkeer.

Een burn-out herken je aan de volgende symptomen:

Lichamelijke symptomen burn-out:

Psychische symptomen burn-out:

Burn-out symptomen en herstel: wat te doen bij een terugval?

Herstel van een burn-out kost tijd en verloopt bij de meeste mensen met pieken en dalen. Het herstelproces bestaat uit drie fasen:

  • Fase 1: Acceptatie en rust nemen om de spanningsklachten te verminderen
  • Fase 2: In kaart brengen van de oorzaken en mogelijke oplossingen
  • Fase 3: Uitvoeren van de bedachte oplossingen en veranderen van levensstijl

Een terugval in een of meerdere van deze fasen is een normaal onderdeel van het herstel. Belangrijk is om de terugval en de hierbij horende symptomen net als de burn-out zelf te accepteren. Gun jezelf een extra rustdag en neem de tijd om te analyseren wat de oorzaak van de terugval is. Dit leerproces is essentieel om een terugkeer van de klachten in de toekomst te voorkomen.

Burn-out: herken de eerste symptomen!

Hoe langer je met een burn-out rondloopt, hoe langer ook je herstel zal duren. Het is daarom zaak om alert te zijn op de eerste symptomen van een burn-out. Ben je bijvoorbeeld geregeld moe, overspannen, prikkelbaar, angstig, vergeetachtig of besluiteloos? Luister dan naar de signalen die je hersenen en lichaam je proberen te geven en ontdek waarom jouw brein in disbalans verkeert.

Wil je meer weten over een burn-out en de hierbij horende oorzaken en symptomen? Dan kan ik je mijn online burn-out training van harte aanbevelen. In deze 4 uur durende online training ga je aan de slag met praktische video’s, leuke opdrachten en inspirerende tools om je eigen brein beter te leren kennen. Dit is een effectieve en fijne manier om een burn-out te voorkomen!