Charlotte labee theatertour

Charlotte labee theatertour

Tickets bestellen

Kan ik teveel magnesium binnenkrijgen?

Leestijd 3 minuten
BlogsinsearchInspiratie

Magnesium staat bekend als het anti-stressmineraal, het gemoedsmineraal en zelfs als het wondermineraal. Het zegt iets over de belangrijke rol van deze voedingsstof die niet door het lichaam zelf wordt aangemaakt. Maar wanneer wordt teveel van iets goeds nu slecht? In dit artikel lees je of je teveel magnesium kunt binnenkrijgen en wat hiervan de bijwerkingen zijn.

Wat zijn de voordelen van magnesium?

Laten we beginnen met het goede nieuws: in normale hoeveelheden is magnesium niet gevaarlijk en ondersteunt het fundamentele processen in de hersenen en het lichaam. Zo speelt het mineraal een rol bij het behouden van soepele en sterke spieren, helpt het energie vrij te maken uit de voeding en draagt het bij aan extra energie bij vermoeidheid. Daarnaast is magnesium gunstig voor een goede geestelijke balans en draagt het bij aan een heldere geest en geestelijke veerkracht.

In die context is het begrijpelijk dat mensen soms bang zijn voor een magnesium tekort. Zeker door veelvoorkomende factoren zoals een ongezond westers voedingspatroon en een afnemende bodemkwaliteit is deze vrees niet altijd geheel ongegrond. Belangrijk is echter om de inname van magnesium niet te overdrijven en een gezonde balans te bewaren in je dagelijkse voedingsstoffeninname. Van geen enkele stof is het namelijk goed om teveel binnen te krijgen.

Kan ik teveel magnesium binnenkrijgen?

Zoals van alle stoffen in de natuur, kun je ook van magnesium teveel nemen. Na een langdurige periode van een te hoge inname kan er in het lichaam een magnesium overschot ontstaan. Hoe snel je hiervan iets merkt, verschilt per persoon en situatie. Eet je veel groene bladgroenten, gedroogd fruit, vette vis en peulvruchten, dan krijg je al snel genoeg (maar niet snel teveel) magnesium binnen.

Drink je daarnaast ook veel smoothies of neem je een magnesium supplement, dan kan er in theorie na verloop van tijd een overschot ontstaan. In de praktijk moet je het dan wel erg bont maken of een supplement nemen met een extreem hoge dosering.

Voor inname uit voeding wordt een dagelijkse hoeveelheid aangeraden van 350 mg voor mannen en 300 mg voor vrouwen. Het Voedingscentrum heeft voor magnesium supplementen een aanvaardbare bovengrens van 250 mg per dag vastgesteld.

Wat zijn de bijwerkingen van teveel magnesium?

Neem je naast je gewone voeding een supplement met meer dan 250 mg magnesium per dag? Dan kunnen er bijwerkingen optreden. Veelvoorkomende symptomen van een teveel aan magnesium zijn bijvoorbeeld hartkloppingen, diarree, hoofdpijn en slecht slapen. Ook buikkrampen, moeheid, spierzwakte, dorst, misselijkheid en een lage bloeddruk zijn bekende bijwerkingen.

Belangrijk om te noemen is dat sommige van deze bijwerkingen niet alleen symptomen van teveel, maar juist ook van een tekort aan magnesium kunnen zijn. Dit geldt echter niet voor darmproblemen zoals diarree, want deze ontstaan specifiek door een te hoge magnesiuminname. Een supplement zoals magnesium citraat wordt zelfs gebruikt als laxeermiddel om opstoppingen te verhelpen.

Is teveel magnesium schadelijk of gevaarlijk?

Het incidenteel innemen van teveel magnesium is niet schadelijk of gevaarlijk. Je lichaam kan dit goed verwerken en zorgt automatisch voor interne balans bij een lagere inname op andere dagen. Problemen kunnen wel ontstaan als je structureel extreme hoeveelheden magnesium binnenkrijgt. Dit overschot kan zelfs uitmonden in een magnesium vergiftiging (magnesiumintoxicatie).

Een magnesium vergiftiging is met name gevaarlijk voor mensen die problemen hebben met hun hart, schildklier of nieren. Dit onderzoek suggereert dat teveel magnesium het risico op hartproblemen kan vergroten. Bij een slecht werkende of overactieve schildklier kan het daarnaast zijn dat de nieren het lastig hebben om een overschot aan magnesium weg te werken.

Hoe voorkom ik dat ik teveel magnesium neem?

Zoals alle belangrijke voedingsstoffen wil je van magnesium niet te weinig, maar ook zeker niet te veel innemen. Zet daarom in op een gezond en gebalanceerd Brain Food-voedingspatroon en neem geen magnesium supplementen met extreem hoge doseringen.

Mijn Magnesium Malaat, Magnesium Bisglycinaat en Magnesium Tauraat supplementen zijn zeer zorgvuldig samengesteld, waardoor je hieruit nooit teveel magnesium binnenkrijgt. Wil je weten of jij teveel of juist te weinig magnesium binnenkrijgt? Maak dan gebruik van mijn supplementenadvies.