Onrustige darmen, overprikkeld brein

Onrustige darmen, overprikkeld brein

Pre-order nu

Vrouwen hebben na hersenschudding meer kans op depressie

Leestijd 2 minuten
Blogs

Hoewel een hersenschudding op zichzelf al geen pretje is, is uit recent onderzoek nu ook gebleken dat vrouwen na een hersenschudding een hoger risico lopen op het ontwikkelen van een depressie.

Het risico bij vrouwen is zelf 50 procent hoger dan bij mannen, blijkt uit een onderzoek van Harvard met meer dan 700.000 deelnemers.

Meer risico op depressie

De wetenschappers analyseerden negen verschillende studies waarin mensen met een hersenschudding of -kneuzing aan deelnamen en keken hierbij naar de langdurige gevolgen. Van alle vrouwen die deelnamen aan het onderzoek kreeg 30 procent last van een depressie. Bij de mannen was dit in totaal 22 procent. De wetenschappers hadden geen duidelijke verklaring voor dit verschil, maar wel is bekend dat vrouwen een andere opbouw in de hersenen en hersencircuits hebben dan mannen. Ook lopen vrouwen in het algemeen meer kans om last te krijgen van een depressie, omdat hun hormoonspiegel meer fluctueert dan die van mannen.

De gevolgen van hersenletsel

In Nederland bezochten in 2016 meer dan 47.000 mensen de spoedeisende hulp vanwege traumatisch hersenletsel. Van deze groep had iets meer dan 80 procent te maken met een hersenschudding, terwijl bijna 20 procent te kampen had met een hersenkneuzing, wat als aanzienlijk ernstiger wordt beschouwd. In 2019 is bekend dat er in totaal 78.200 mensen bij de huisarts kwamen met een hersenschudding.

De gevolgen van hersenletsel verschillen sterk per persoon en zijn afhankelijk van de ernst van het letsel. Klachten die gepaard gaan met een hersenschudding verdwijnen doorgaans binnen twee maanden. In het geval van een hersenkneuzing duren de gevolgen meestal langer, soms zelfs gedurende het hele leven. Na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren mensen vaak vermoeidheid, duizeligheid, overgevoeligheid voor prikkels, concentratieproblemen en vergeetachtigheid. In gevallen van matig tot ernstig hersenletsel kunnen gedragsveranderingen, geheugenproblemen en andere symptomen langdurig aanhouden.

Meer onderzoek en informatie nodig

Bij vrouwen zijn ligt het risico op langdurige symptomen dus hoger. Volgens de onderzoekers kan het ook een rol spelen dat er naar vrouwen minder onderzoek beschikbaar is en dat er daarom ook minder hulp krijgen na zo’n gebeurtenis. “Vrouwen moeten beter worden geïnformeerd over het grotere risico op een depressie na een hersenletsel, ook al hebben ze geen verleden met psychische gezondheidsproblemen. Het is belangrijk dat ze de tekenen en symptomen herkennen en weten wanneer ze hulp moeten zoeken”, zegt hoofdonderzoeker Isaac Freedman van de Harvard Medical School uit Boston hierover.